Coauditor

Význam: [Pražák nic ; snad pomocník, příručí, přísedící]

Další latinský slovník

Cor

srdce

Virtus

hodnost

Fido

věřit, důvěřovat komu (alci, ale též re) ; mít důvěru ; osmělovat se, odvažovat se (s inf.) ; být přesvědčen, že

Plus

víc, více

Zagrabiensis

záhřebský

Septimana

týden