Brutum

Význam: němá tvář, nerozumný tvor

Další latinský slovník

Procul dubio

beze vší pochybnosti, jistě, jednoznačně

In pane et aqua

o chlebu a vodě

Splendor

lesk, třpyt, svit, záře ; vážnost nádhera ; vnější lesk ; jasnost, výraznost, zvučnost (řeči)

Hungari

Maďaři

Slavi

Slované

Velocitas

rychlost