Brutum

Význam: němá tvář, nerozumný tvor

Další latinský slovník

Fabulor

hovořit, povídat, vyprávět ; tlachat

Secure

bezstarostně, klidně ; bez nebezpečí, bezpečně

Indubius

nepochybný

Extruo

nakupit, nastavět

Ad tempus

načas, dočasně, na okamžik, na chvilku, prozatím ; v určený čas, v pravý čas, včasně

Frequens

v hojném počtu