Nitor

Význam: usilovat, snažit se

Další latinský slovník

Recuperatus

znovunabytý

Pro explorato habere

mít něco přesně vypátráno, mít něco za jisté

Rapiditas

dravost, prudkost

Toxicum

jed

Praeruptus

příkrý, prudký

Secius (secus

později (hůře, špatně)