Afficto

Význam: potlouci, vrážet

Další latinský slovník

Ignis

oheň

Spero

doufat, mít naději ; čekat, očekávat ; obávat se, bát se (nějaké nepříjemné věci)

Subaudior

být zamlčený, být nevyslovený ; být napověděný, být obsažen, ale nikoli explicitně

Libenter

rád

Lacto

kojit

Mons Alionis m.

(geogr.) Montaillou