Blavus

Význam: (form. blaveus) (LMALB) ; žlutý (??? DZ)

Další latinský slovník

Vulnus

rána, poranění, zranění ; poškození, trhlina, díra ; rána, úraz, pohroma, škoda, ztráta, neštěstí, zlo ; bolest, bol, trýzeň, láska (duševní stavy) ; zraňující nástroj, zbraň, střela, šíp

Vehementer

prudce, náhle, unáhleně, prchlivě ; rázně, rozhodně, důrazně, přísně ; úlisně, usilovně ; silně, mocně, tuze, náramně, velice, velmi

Alibi

jinde

Extremus

nejzazší

Detrimentum

škoda, újma

Resipisco

navrátit se