Affero

Význam: připojit se, přinést si do

Další latinský slovník

Fructifer

plodný, nesoucí plody

Dispergo

roztrousit, rozptýlit

Versor

pohybovat se, být

Presto

(form. praesto)

Affirmo

zesilovat, posilovat, upevňovat, utvrzovat ; potvrzovat, stvrzovat ; tvrdit (jako pravdu), jistit, ujišťovat