Affero

Význam: připojit se, přinést si do

Další latinský slovník

Hordeacealis

ječný, ječmenný

Machina

stroj, přístroj ; válec (ke zdvíhání či posunování), páka ; dobývací stroj, obléhací stroj ; lstivý výmysl, obmysl, úskok, lest

Aestus

příboj, vlnobití, vlnění

Insector

stíhat, pronásledovat, útočit na co

Deterreo

odradit, odstrašovat

Vestigium

chvíle, okamžik, krok