Aliquo

Význam: někam ;

Další latinský slovník

Tolosanus

toulouský

Ligo

motyka

Manifestus

zřejmý, očividný, zjevný, patrný, jasný, nepopiratelný ; usvědčený, při činu dopadený, přistižený ; dávající najevo (nesouhlas apod.), jevící (známky života apod.)

Cadaver

mrtvola, mrtvé tělo, zdechlina, mršina ; mrcha (nadávka)

Dubitatio

rozpakování

Carego

(LMALB ani Pražák nic)