Arcanus

Význam: uzavřený, skrytý, tajný ; tajemný

Další latinský slovník

Terminus a quo

dřívější termín v nějakém rozsahu (např. pokud se něco rozhodně stalo mezi 1220 a 1227, tak je t. a quo 1220 ; v jedné renomované knize to je špatně, proto zapisuji ; takto jasně Dondaine, Durand, 243)

Operor

pracovat, být zaměstnán ; provádět bohoslužebný úkon, konat oběť

Visito

vídat, vidět ; navštěvovat

Fortuna

Fortuna, ae, f. Štěstěna, bohyně štěstí ; (střv.) právo na nalezené poklady ; (střv.) nástrahy moře (MLLM jen jako fortuna maris, ale i vypouštěno: Bech, ed. Šanjek, Bosansko-humski..., 140 ; dle MLLM od 13. stol.)

Seorsus

odděleně, zvlášť ; nezávisle

Simulacrum

socha (bohů), modla