Arcanus

Význam: uzavřený, skrytý, tajný ; tajemný

Další latinský slovník

Adaequo

vyrovnat se, stačit

Laesio

poškození ; urážka, uražení ; úmyslné dráždění odpůrce

Necessario

bezpodmínečně

Guallia

Wales (William z Malmesbury, De antiquitate, ed. Scott, 64)

Destituo

upouštět od něčeho

Aliquovorsum

někam