Solum

Význam: pouze, toliko, jen

Další latinský slovník

Pomorani

Pomořané

Ministro + dat.

podsouvat (ve smyslu našeptávat)

Exalbo

bělit (prádlo)

Disperdo

zničit, zkazit, přivést v zkázu, přivést na mizinu ; pištět, vrzat písničku

Interpretor

vykládat, vysvětlovat

Statuo

postavit se proti