Eo quod

Význam: protože

Další latinský slovník

Cisrhenanus

bydlící z této strany Rýna, před Rýnem

Tormentum

mučidlo

Deceptibilis

klamavý, klamný, nespolehlivý ; podléhající klamu

Exiguus

nepatrný

Gratulatio

radost, blahopřání

Differentia

odchylka???