Apud praesentiam

Význam: před kým

Další latinský slovník

Reverentia

uctivost, úcta ; vzdávání úcty, uctívání

Etenim

a opravdu, a věru, vždyť také, vždyť přece

Natura loci

přírodní podmínky

Ditissimus

nejbohatší

Biennium

dva roky

Aversus

obrácený zády, prchající