Apud praesentiam

Význam: před kým

Další latinský slovník

Vix

sotva, stěží, jen

Non coniuges

nemanželé

Excussum

viz excutio

Teste Apostolo

jak dosvědčuje Apoštol

Vallum

ohrada, násep, val

Cognosco de aliqua re

rozhonnout o něčem