Apud praesentiam

Význam: před kým

Další latinský slovník

Maleficium

projev nepřátelství, zločin

Usque

Proxime

nedávno

Disperdo

zničit, zkazit, přivést v zkázu, přivést na mizinu ; pištět, vrzat písničku

Crucesignatus

označený křížem (odsouzený k nošení látkového kříže na oblečení)

Exagito

pronásledovat, lovit, štvát, znepokojovat, týrat, trápit