Absento

Význam: (trans.) vzdalovat ; (intrans.) být vzdálen ; (refl.) vzdalovat se, vzdálit se ; nedostavit se k soudu ; (absol. / ab alqa re) vzdálit se od církevního působiště

Další latinský slovník

Aliquamdiu

(po) nějaký čas, jistou dobu

Arcanum

tajemství, tajnost

Cuiusque

viz quisque

Extumulo

exhumovat

Dimano

roztákat se ; rozšířit se, rozhlásit se, roznést se

Discordo

být nesvorný, nesjednocený, rozdvojený, ve sváru, znesvářen ; nesnášet se, svářit se ; bouřit se, vypovídat poslušnost ; různit se, lišit se, neshodovat se, rozcházet se, lišit se v úsudku