Absento

Význam: (trans.) vzdalovat ; (intrans.) být vzdálen ; (refl.) vzdalovat se, vzdálit se ; nedostavit se k soudu ; (absol. / ab alqa re) vzdálit se od církevního působiště

Další latinský slovník

Obaeratus

dlužník

Clientela

chráněnci, ochrana

Unus solus

jeden jediný

Dominor + dat.

panovat komu / čemu

Prohibeo

odrážet, nepouštět

Alarii

spojenecké čety