Absento

Význam: (trans.) vzdalovat ; (intrans.) být vzdálen ; (refl.) vzdalovat se, vzdálit se ; nedostavit se k soudu ; (absol. / ab alqa re) vzdálit se od církevního působiště

Další latinský slovník

Terra Francigena f.

síran měďnatý (sic LMALB, zde citace textu, ověřeno ; název podle místa těžby)

Vocito

jmenovat, nazývat, říkat komu jak, prohlašovat koho za koho ; povykovat, křičet

Plantatio

vysazení, zasazení (rostliny)

Curae seculares

světské starosti

Cohitus

soulož, pohlavní styk, tělesný styk, obcování

Hinc

odtud, odsud