Ulterior

Význam: vzdálenější, zadní

Další latinský slovník

Quod si

a jestliže, jestliže však

Complector

oplétat se, ovíjet se ; obmykat, objímat, brát do náruče, přivinout k sobě ; objímat, zaujímat, svírat, obklopovat ; pojmout, zahrnout, obsáhnout, zavírat do sebe

Metior

vyměřit

Consequor

následovat, pronásledovat, stíhat

Capra

koza

Gero

nést, nosit ; vést, řídit ; nosit na sobě co ; jevit ; chovat (něco v mysli) ; být někomu po vůli ; provozovat, konat, provádět