At

Význam: ale, však, avšak

Další latinský slovník

Examino

zkoušet, zkoumat, [zhodnotit (DZ)] ; odvažovat, vážit

Satisfacio

omluvit se, ospravedlnit se

Directus

přímý

Tamquam

jako, jakožto, jakoby ; konečně, pak

Explicit

končí... [bývá uváděno na koncích díla ; končí, tak se to většinou překládá, např. Spunar]

Deminuo

zmenšovat, ubírat