At

Význam: ale, však, avšak

Další latinský slovník

Inter

mezi (místně) ; v blízkosti, v dosahu ; vespolek, navzájem (inter nos apod.) ; mezi (časově) ; během, za

Flaveus

(Pražák nic, MLLM nic)

Signifer

hvězdný ; praporečník, vůdce

Actus fidei m.

svědectví víry, autodafé

Mare internum n.

Středozemní moře

Consultrix

rádkyně