At

Význam: ale, však, avšak

Další latinský slovník

Euangeliarium

evangelistář (obsahuje perikopy z evangelií ; jiné je evangeliář, tj. kniha 4 evangelií)

Dum etiam

ještě ani

Mercennarius

námezdný, najatý ; podplacený ; (o věcech) koupený, zakoupený, zaplacený

Dalmatia Transmontana f.

Záhorská Dalmácie (srbská)

Initium

počátek, původ

Partium studium n.

stranictví, stranění