Adorior

Význam: napadnout, přepadnout

Další latinský slovník

Lutosus

blátivý, z bláta

Honorificus

čestný, uctivý

Ex nihilo

z ničeho

Materia

téma, látka

Pro omni anno

každý rok

Habito

obývat, bydlit v čem ; bydlit ; dlít, zdržovat se kde, být, bývat