Adorior

Význam: napadnout, přepadnout

Další latinský slovník

Aereus

(LMALB pod aërius uvádí "metr. aere-" ; metr. je podle seznamu zkratek "metrice", tj. metricky, čímž zřejmě míní zachování rytmu básně ; z tohoto zdá se plyne, že aereus může být též forma aërius, tj. "vzdušný" atd., čemuž odpovídají... pokr. v části 2)

Dispensatio

rozvažování, odvažování ; rozdělování, vyplácení (peněz) ; správa, spravování, finanční správa ; rozdělování ; řízení, správa

Periclitor

uvádět do nebezpečí, být v nebezpečí

Infirmitas

vrtkavost

Commutatio

obrat, převrat

Opus est

je třeba