Odiosus

Význam: nenáviděný, protivný, odporný, nepříjemný

Další latinský slovník

Praedico

hlásat, vyhlašovat, ohlašovat, prohlašovat, zvěstovat, oznamovat, rozhlašovat ; vychvalovat, velebit

Essentia

bytnost, esence

Familiaris

přítel

Absque

kromě, bez

Incommodus

nepříznivý, obtížný

Cibus

pokrm, strava