Tradux

Význam: úpon (révový) ; převod

Další latinský slovník

Calabria

Kalábrie

Atramentarium

kalamář

Vinculum

vazba, pouta

Ulterius iusto

dále, než je slušné

Immolo

obětovat

Conditio

kořenění ; nakládání (ovoce do nálevu) ; zř. též tvar pro condicio, viz sub condicio (nadbytečná snaha o klasický pravopis ; DZ, že se tak "condicio" někdy psalo LMALB)