Triticum

Význam: pšenice

Další latinský slovník

Modo

hned potom

Guallia

Wales (William z Malmesbury, De antiquitate, ed. Scott, 64)

Proficiscor

vyrazit, vydat se na cestu

Splendor

lesk, třpyt, svit, záře ; vážnost nádhera ; vnější lesk ; jasnost, výraznost, zvučnost (řeči)

Accuso

obvinit, vinit, vytýkat, žalovat

Moveo

hýbat se, pohybovat se ; hýbat, pohybovat, pohnout čím ; dát se na pochod, táhnout dál, přesunout se ; potřásat, třást ; vrtět ; připravovat, chystat ; hýbat se, mít se k dílu ; (pas.) vlnit se ; zahnat, zatlačit, odstranit, vyloučit