Auctus

Význam: zvětšený, zveličený

Další latinský slovník

Albania

Skotsko

Sublevo

postavit se

Prospicio

opatřovat, postarat se

Inserto

vstrkávat

Croatia

Chorvatsko

Memoriam amittere

ztratit paměť