Capio

Význam: dorazit, obsadit

Další latinský slovník

Concupisco

zatoužit po čem (alqd), roztoužit se ; bažit, toužit, dychtit po čem (alqd)

Opus est

je třeba

Moesi

Moesové, národ v nynějším Srbsku a Bulharsku

Immolo

obětovat

Arma ponere

složit zbraň

Infra

dole, vespod, nízko, níže (adv) ; pod (předl. s ak.)