Capio

Význam: dorazit, obsadit

Další latinský slovník

Immuto

změnit, proměnit, přeměnit

Laicalis

laický

Commeo

přicházet

Mediocris

neveliký

Integer

netknutý, neporušený

Nivis

(viz nix)