Biennium

Význam: dva roky

Další latinský slovník

Immolo

obětovat

Quocirca

pročež

Compater

kmotr (pro křestního kmotra i jako běžné oslovení)

Bipedalis

dvoustopý

Sanitas

zdraví, zdravý rozum, rozvaha, rozumnost

Luxuria

chlípné spojení, hanebné souložení, nechutné hrátky (chlípnost je spíše vlastnost, což se nehodí do kontextu TDH 312:10) ; vilnost, smyslnost ; chtíč (potud DZ) ; změkčilost