Conversa signa

Význam: učinivše obrat

Další latinský slovník

Galia cisalpina

předalpská Galie

Densus

hustý

Exprimo

vymačkat, vytlačit, vytvořit

Festivo

slavit, světit (slavnost)

Atramentarium

kalamář

Pateo

rozprostírat se, být otevřen