Spiritus sanctus

Význam: Duch svatý

Další latinský slovník

Osculatorium

líbací medailónek (který nechával kněz kolovat mezi věřícími) (DZ podle Rubin, CC, 74-76 ; MLLM nic)

Unusquisque

každičký, každý

Sector

honit se

Quocirca

pročež

Arroganter

zpupně

Id ipsum

totéž, to samé