Blaveum

Význam: modř, modrá barva

Další latinský slovník

Assuo

přišívat

Servilia

[zřejmě spíše Slavonie než Srbsko, viz Thouz., Un traité, 34.]

Adeodatus

Bohdan

Comperio

dozvědět se, zvědět

Fio

probíhat, stávat se