Mercede arcessere

Význam: za mzdu najmout

Další latinský slovník

Redintegro

obnovit

Verus

správný, slušný, náležitý ; pravdivý, pravý, skutečný, opravdový ; upřímný, poctivý, spravedlivý

Commodo rei publicae

v prospěch obce

Habere ex

vyvodit z

Ultro

nad to, dokonce, k tomu

Sejungo

oddělit