Codex

Význam: kniha, kodex, spis ; tabulky (na psaní) ; desky, dřevěná psací deska ; zápisky ; seznam ; hlavní účetní kniha ; kmen, peň (Pražák a LMALB) ; zákoník (zejm. Justiniánův), sbírka zákonů (DZ ex RS)

Další latinský slovník

Solum

pouze, toliko, jen

Examino

zkoušet, zkoumat, [zhodnotit (DZ)] ; odvažovat, vážit

Glastonia

Glastonbury

Dominor

vládnout, panovat, ovládat, být pánem, být vládcem

Plovo

pršet

Transgressio

přecházení, přechod ; hyperbaton, přestavení slov