Plus iusto

Význam: víc, než je slušné (Ovidius, Horatius)

Další latinský slovník

Reputo

vypočítat ; uvážit, rozvážit, promyslet ; pokládat, mít za

Lacesso

pokoušet, napadat, vyzývat, podněcovat, dorážet

Idoneus

příznivý, vhodný

Edisco

učit se nazpaměť

Adaequo

vyrovnat se, stačit

Fortuna adversa

neštěstí, nezdar, nehoda, neúspěch