Nativus

Význam: přirozený

Další latinský slovník

Seduco

svést, svádět ; rozvést, odloučit, rozloučit ; odvést stranou

Patrocinia

ostatky svatých (Snoek, MP, 20)

Agmen

tah, voj

Forsan

snad, možná

Iuxta

podle, ve shodě s

Gratiam referre

odvděčit se