Timens Deum

Význam: bohabojný

Další latinský slovník

Usus

zkušenost

Ignoro

nevědět, neznát

Violo

ublížit, dopustit se násilí

Ostendo

ozřejmit

Hostia

oběť (obětované zvíře), obětní zvíře, obětní dobytče, žertva ; tažné zvíře ; hostie (proměněná či neproměněná) ; svaté přijímání ; obětování sebe sama (o Kristově obětování za lidstvo)

Affliga

vyrážka, pupenec