Sedeo

Význam: (neos.) "sedit mihi" vyhovuje mi, hodí se mi, sedí mi ; (neos. akt.) je dohodnuto, je domluveno ; zaujímat, zastávat, držet (o profesuře, biskupském stolci)

Další latinský slovník

Adversa nocte

proti noci

Corruptio

zkáza, zkažení, porušení ; svádění ; podplacení, podplácení, korupce ; zkaženost, zkažený stav, zvrácenost ; zetlení, proměnění se v prach, zánik ; pomíjivost, pomíjitelné (vypsáno i z kontextů ve Vg.)

Tempestas

doba, chvíle, čas

Impropero

hanlivě vytýkat [Jen toto Šenková. Pražák ani el. sl. vůbec nic. Vazba je v Tractatus Manicheorum s dat.]

Simpliciter

jednoduše, prostě ; jednotlivě ; přímě, otevřeně, poctivě

Pecco

provinit se, hřešit, chybovat