Sedeo

Význam: (neos.) "sedit mihi" vyhovuje mi, hodí se mi, sedí mi ; (neos. akt.) je dohodnuto, je domluveno ; zaujímat, zastávat, držet (o profesuře, biskupském stolci)

Další latinský slovník

Prohibeo

odrážet, nepouštět

Numen

vůle

Infamia

hanba

Reputo

vypočítat ; uvážit, rozvážit, promyslet ; pokládat, mít za

Improviso

nenadále

Cubile

lůžko