Albanensis

Význam: albánský (tak např. Iz dubrovačkog archiva 3, s. 56, zcela jasně: in partibus Albanie a quodam Phylippo Albanense...)

Další latinský slovník

Cimiterium

(form. coemeterium)

Ignis

oheň

Uno tempore

v témž čase, zároveň

Monitio

napomenutí

Animatus

živý, oduševnělý ; duševně uzpůsobený, naladěný, smýšlející nějak ; věrně oddaný ; srdnatý, statečný

Cruentus

krvavý, krvavě červený ; krvavý, potřísněný krví ; krvelačný, krvavý, krutý ; barvy pečetního vosku