Senspecta

Význam: senspekt (starší bratr, kterého opat posílá k vyloučeným, aby jim domlouval a posiloval je) (viz Regula Benedicti 27,2-3)

Další latinský slovník

Collis

pahorek

Posteaquam

jakmile

Chroati

Chorvaté

Sollemne

slavnost, bohoslužba ; oběť, žertva ; blahopřání

Plane

jistě, arci, ovšem

Liceor

podávati