Calceamentum

Význam: střevíc, bota

Další latinský slovník

Communiter

společně, zároveň ; obecně

Dominor

vládnout, panovat, ovládat, být pánem, být vládcem

Deprecor

doprošovat se, prosit za odpuštění

Complex

druh, spojenec, společník, soudruh ; spoluviník, spolupachatel, komplic ; přívrženec, následovník, spojenec (celý tento význam MLLM: "partisan, sectateur")

Machinatio

strojové zařízení, stroj, přístroj

Destringo

roztahovat, tasit