Inferus

Význam: dolní, spodní

Další latinský slovník

Infans diei unius

jednodenní dítě

Nutrix

kojná

Contagio

nákaza, styk

Telum

zbraň

Blasphemia

rouhání, urážka

Propago

rozmnožovat, rozplemeňovat, rozplozovat, rozsazovat ; rozšiřovat (místně) ; dál vést, udržovat, zachovávat, prodlužovat ; odsunout (do budoucna)