Cadaver

Význam: mrtvola, mrtvé tělo, zdechlina, mršina ; mrcha (nadávka)

Další latinský slovník

Doleo

cítit bolest, něco těžce nést

Plovo

pršet

Postulatum

požadavek

Falsifico

padělat, zfalšovat, falzifikovat

Ripa

břeh

Antiquus

někdejší, dřívější, bývalý, starý, dávný (který již není) ; odvěký, starý, starobylý, starodávný, starožitný ; ctihodný (stářím) ; dobrý, starořímský ; poctivý ; přednější, důležitější, pilnější ; cennější