Cadaver

Význam: mrtvola, mrtvé tělo, zdechlina, mršina ; mrcha (nadávka)

Další latinský slovník

Nimia

krajnosti

Fere

asi, přibližně, skoro

Attingo

dotýkat se, sahat

Facere se + ak.

předstírat co, dělat se jakým, stavět se jakým

Impleo

naplnit, vyplnit, doplnit, zaplnit ; nasytit ; oplodnit ; ukojit ; provést, zadost učinit, naplnit

Flos aeris

měděnka