Cadaver

Význam: mrtvola, mrtvé tělo, zdechlina, mršina ; mrcha (nadávka)

Další latinský slovník

Auctus

zvětšený, zveličený

Repraesento

hned provésti

Frui

užívat (těšit se z něčeho pro věc samotnou, jiné je uti, kde se věc užívá pro něco jiného)

Pari intervallo

ve stejné vzdálenosti

Babtisma

křest (obvyklejší tvar baptisma, takto např. Durand)

Sicut

(adv.) jako, tak jako ; jako, jakoby ; jako například ; jakožto, coby ; tak jak ; jelikož, vzhledem k tomu, že... (MLLM)