Percutio

Význam: postihnout, otřást, ochromit, pochroumat ; ranit, zasáhnout, zachvátit, uchvátit, dojmout (o duš. dojmech)

Další latinský slovník

Adhuc

(MLLM význam "alespoň" také neuvádí ; je tu jen jediný význam, a to "mimoto")

Restituo

obnovit, vrátit do původního stavu

Converto

dát se na pokání, obrátit se k lepšímu životu ; stát se členem řádu, složit mnišské sliby ; proměnit (chléb a víno v tělo a krev Kristovu) ; (pas.) být zaměnitelný (fil., log.) ; věnovat se, oddávat se čemu, obracet pozornost k čemu

In directum

přímo

Malum

zlo ; jablko

Venator

lovec