Procaciter

Význam: tvrdošíjně, zatvrzele

Další latinský slovník

Ius

polévka, šťáva, omáčka

Brachium seculare n.

světská paže (světská moc)

Co(rceo

držet na uzdě, krotit, trestat, kárat

Gratulor

blahopřát, přát si štěstí

In fugam convertere

obrátit na útěk

Eleemosyna

almužna (darování i darovaná věc), dar, dobrodiní