Septimana

Význam: týden

Další latinský slovník

Etsi

ačkoliv

Paulatim

pomalu, ponenáhlu

Neu = neve

ani, nebo, aby ne

Interdiu

ve dne, přes den

Dedecus

hanba, zahanbující čin, neřest, ohavný čin

Ille et idem

jeden a tentýž