Auriculare

Význam: polštář

Další latinský slovník

Colligo

nabýt, získat

Cessare a divinis

dočasně zastavit vykonávání církevních obřadů

Voluntarius

dobrovolný

Turma

četa

Pagi

župy

Nodus

kloub, koleno