Auriculare

Význam: polštář

Další latinský slovník

Verbi gratia

kupříkladu, například, třebas

Placeo

líbit se, zalíbit se, být oblíbený, být po chuti, vyhovovat

Impello

podněcovat, popouzet, pohánět

Horribilitas

hrůznost, děsivost, strašlivost ; krutost ; trpkost, nepříjemná chuť

Profiteor

přihlásit se k čemu, přijmout co

Expensa

vynaložené peníze, náklad, náklady, vydání, výlohy ; strava