Aequalis

Význam: rovný, rovnocenný, rovnomocný ; rovnoměrný ; vyrovnaný, stejnoměrný, stálý, pravidelný ; stejný (+ dat. s čím) ; stejného věku, rovný věkem, stejného věku, rovnověký, subst. vrstevník ; současný, souvěký

Další latinský slovník

Indusium

košilka (ženská) ; košilka (zbytek plodové blány, s nímž se rodí čarodějové, benandanti apod.)

Sanitas

zdraví, zdravý rozum, rozvaha, rozumnost

Obedio

(viz oboedio)

Permitto

poručit, přenechat, dovolit

Elatio

pýcha ; zvedání, pozvedání

Aemulatio

soutěžení, závodění, horlivost, usilování ; řevnění, řevnivost, žárlivost ; závist