Scandalizo

Význam: pohoršit ; pokořit, ponížit, zahanbit ; svádět, pokoušet ; uvést ve zmatek

Další latinský slovník

Aemulatio

soutěžení, závodění, horlivost, usilování ; řevnění, řevnivost, žárlivost ; závist

Brutum

němá tvář, nerozumný tvor

Leodiensis

ličgeský

Neglego

nestarat se, nedbat

Emo

kupovat, koupit, za peníze brát (od koho: ab alquo) ; vykoupit, zakoupit, koupí získat

Quam

jak velice, jak málo