Cuneum facere

Význam: sestavit se v klín

Další latinský slovník

Innocentia

bezúhonnost, nevinnost

Teneo

držet se čeho (i přen., např. TDH 311:6n.)

Tum

tehdy, tenkrát, tu ; pak, potom, tehdy

Rescindo

strhnout (most)

Pilus

manipul

Taurinensis

turínský