Instrumentum

Význam: nářadí, nástroj

Další latinský slovník

Expers

prostý čeho, nemající co, nedisponující čím

Incontinenti

hned, ihned (MLLM, 264 ; uvádí jen in continenti psáno zvlášť pod continens a tam má tuto informaci ; dohromady Fournier I, )

Consuesco

zvykati

Affinitas

příbuznost (vzniklá sňatkem)

Prendo

uchopit, pochopit

Culpa

vina