Instrumentum

Význam: nářadí, nástroj

Další latinský slovník

Blaveus ^1

modrý ; způsobující modřinu (o ráně)

Prehendo

uchopit, zachytit, chytit, popadnout, vzít ; sklízet (úrodu) ; unést, uchvátit (osobu) ; zatknout, chopit se ; přivlastnit si, ukrást ; (alqm) vzít si koho, oženit se s kým, pojmout za manžela/manželku ;

Conferro

odevzdávat, skládat

Clam

tajně

Necessario

bezpodmínečně

Vigilia

noční stráž