Aequinoctium

Význam: rovnodennost

Další latinský slovník

Opinionem habere

být proslulý

Calegarius

švec

Prendo

uchopit, pochopit

Rescindo

strhnout (most)

Sentencio

odsoudit