Victina

Význam: obětní zvíře, oběť

Další latinský slovník

In re

doopravdy, skutečně, ve skutečnosti

Festinantia

spěch, kvap

Suggestio

našeptávání, přemlouvání, vemlouvání, vnukání, radění ; otázka vložená do řeči i s odpovědí (rétor. ; z Pražáka nejasné, zda je odpověď vložena explicitně, nebo zda lze přeložit "řečnická otázka) ; podnesení, podložení

Frumentarius

úrodný, hojný, bohatý obilím

Proditio

zrada

Rector ecclesiarum

představený spravující kostely (např. biskup či opat)