Bossona

Význam: Bosna

Další latinský slovník

Mitto + dat.

vzkázat komu??? [výskyt DHC 308:25]

Praeter

kromě

Multotiens

mnohokrát, často

Siquis

(form. si quis ; např. RS 59:21)

Candelabrum

svícen (kandelábr), nosič svíček

Milicius

Milíč z Kroměříže