Bossona

Význam: Bosna

Další latinský slovník

Adverto

obracet

Iracundia

prchlivost

Videor

uznávat za vhodné

Finio

určovat, vyměřovat, stanovit

Maxime

a to tím spíš

Agennensis

agenský (související s městem Agen)