Anno dominicae incarnationis + číslo

Význam: roku X od Vtělení Páně

Další latinský slovník

Fabulor

hovořit, povídat, vyprávět ; tlachat

Protomartyr

prvomučedník

Odium

nenávist

Morbus

nemoc ; slabost

Super

(alqa re) o čem

Res certissimae

nejpatrnější důkazy