Abscido

Význam: odřezávat, odříznout, uříznout, vyříznout, přeříznout ; ustřihnout ; odtít, utít, useknout ; oddělovat, rozdělovat ; odlučovat, odnímat

Další latinský slovník

Antea

předtím, dříve

Dubito

být plný pochybností???

Angenensis

agenský (město v jižní Francii)

Antiquissimus

stařešina? (Pražák ani LMALB nic ; takto DZ v RS 58:20)

Adductus

přiveden, pohnut, sveden

Confine

hranice