Tango

Význam: dojít, dostoupit, dospět, vstoupit, vkročit, vystoupit, dostat se k čemu ; přistát (o lodi) ; dát se do čeho, začít co, zabývat se čím ; zažít, pocítit (pas.) ; dojmout, jímat, pohnout ; zachvátit, jímat, zasáhnout ; vynořit se, vyvstat (zejm. o myšlence)

Další latinský slovník

Verbero

bičovat, šlehat, bít

Dego

trávit, prožívat (čas, život), žít

Non coniuges

nemanželé

Vizeliacensis

vézélayský

Praeopto

raději chtít

Malum

zlo ; jablko