Tango

Význam: dojít, dostoupit, dospět, vstoupit, vkročit, vystoupit, dostat se k čemu ; přistát (o lodi) ; dát se do čeho, začít co, zabývat se čím ; zažít, pocítit (pas.) ; dojmout, jímat, pohnout ; zachvátit, jímat, zasáhnout ; vynořit se, vyvstat (zejm. o myšlence)

Další latinský slovník

Praedico

hlásat, vyhlašovat, ohlašovat, prohlašovat, zvěstovat, oznamovat, rozhlašovat ; vychvalovat, velebit

Interpono

vložit

Beatus

blažený ; blahořečený, blahoslavený

Patens

otevřený, přístupný, ničím nechráněný

Lectum

lůžko

Socer

tchán