Collocutio

Význam: rozmluva, rozprava, rozprávka

Další latinský slovník

Promiscuus

společný, smíšený, nerozdílný

Omitto

pustit, opustit ; vzdát se, zanechat čeho, nechat stranou, nechat bez trestu, pustit ze zřetele ; mlčky přejít, pominout, opomenout co, nezmínit se o čem, nemluvit o čem

Ad instar

(Pražák pod instar přímo neuvádí)

Contra rationem

protiprávně, neprávem (tak zřejmě text v MLLM 659a) ; proti řádu (tak DZ pro DHC 306:14)

Placentia

Placentia, dnešní Piacenza

Circiter

asi, okolo